در روز چهارم خرداد

اعلام ساعت کاری شعب تهران و ستاد بانک کارآفرین

طبق اعلام کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، با عنایت به ادامه آلودگی هوا در استان تهران، پایان ساعت کاری واحدهای ستادی و شعب تهران در روز چهارشنبه چهارم خرداد ساعت ۱۲ اعلام شد.
تصویر اعلام ساعت کاری شعب تهران و ستاد بانک کارآفرین

به گزارش پرسون، به نقل ازروابط عمومی بانک کارآفرین، بر اساس این اطلاعیه ساعت پایان پذیرش مشتری در شعب تهران ساعت ۱۲ است. همکاران شعب تهران بعد از پایان خدمت دهی به مشتریان، می توانند نسبت به بستن شعبه و ترک آن در ساعت۱۲ اقدام کنند.

البته شعب موظف هستند پیش از ترک شعب از تعیین تکلیف چک های عهده در سامانه چکاوک اطمینان حاصل کنند.

همچنین ساعت کاری واحدهای ستادی نیز ساعت ۱۲ است. ساعت کاری شعب استانهای دیگر طبق نظر استانداری، شورای تامین استان، شورای هماهنگی بانک های استان و یا سایر مراجع ذیصلاح برای شعب بانک ها مقرر شده باشد. لازم است مطابق تصمیم مذکور اقدام و در غیر اینصورت وفق ساعت معمول بانک می باید اقدام کنند.

398747