«ایرج طهماسب» جوان با موهای پرپشت

ویدیویی زیرخاکی از اجرای ایرج طهماسب در دهه ۶۰ ببینید.
تصویر «ایرج طهماسب» جوان با موهای پرپشت

به گزارش پرسون، ویدیویی زیرخاکی از اجرای برنامه کودک توسط ایرج طهماسب در دهه ۶۰ ببینید.

397969