کنایه تند خانم بازیگر به گرانی های اخیر


سیما تیرانداز با انتشار عکسی به گرانی های اخیر در کشور واکنش نشان داد.

تصویر کنایه تند خانم بازیگر به گرانی های اخیر

به گزارش پرسون، سیما تیرانداز بازیگر مطرح و سرشناس ایرانی تصویری را به اشتراک گذاشت و با متنی بسیار جنجالی اعتراض خود را به گرانی این روزها نشان داد.

397955