افشاگری آقای بازیگر معروف درباره علت جدایی از همسرش

کوروش تهامی به علت گرایش همسر اولش شبنم طلوعی به بهائیت از او جدا شد.

تصویر افشاگری آقای بازیگر معروف درباره علت جدایی از همسرش

به گزارش پرسون، کوروش تهامی بازیگر مطرح و سرشناس که در دهه 70 با همسر اولش شبنم طلوعی ازدواج کرده بود به علت تغییر دین خانم بازیگر از او جدا شد.

شبنم طلوعی به دلیل گرایش به بهائیت و ممنوع الکار بودن از همسرش جدا شده و از ایران مهاجرت کرد‌.

ازدواج مجدد شبنم طلوعی

طلوعی بعد از مهاجرت و خروج از ایران ازدواج مجدد داشته و با غلامرضا دهقان کمارجی ازدواج کرده و یک پسر نیز حاصل این ازدواج است که متولد ۲۰۰۹ می باشد.

منبع: برنا

397281