افزایش کیفیت آب دلیجان با مهندسی مجدد در تصفیه خانه آب این شهر

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان دلیجان از افزایش کیفیت آب شهر دلیجان با مهندسی مجدد در تصفیه خانه آب این شهر خبر داد و گفت: این کار باعث کاهش کدورت و ایجاد مطلوبیت بیشتر در بو و طعم آب در شهر دلیجان شده است.
تصویر افزایش کیفیت آب دلیجان با مهندسی مجدد در تصفیه خانه آب این شهر

به گزارش پرسون از مرکزی، سید بابک غفاری افزود: این بهینه سازی شامل اصلاح سیستم هوادهی فیلتر شماره دوم و لایه برداری و افزایش سیلیس فیلتر در این تصفیه خانه است که افزایش کیفیت آب خروجی از این تصفیه خانه را به همراه داشته است.

وی اظهار کرد: این پروژه به صورت امانی و با بهره گیری از کارشناسان متخصص این امور انجام گردید که هزینه اجرای آن توسط پیمانکار 600 میلیون ریال برآورد شده بود.

غفاری بیان کرد: با اجرای این پروژه به صورت امانی توسط امور آب و فاضلاب شهرستان دلیجان در حدود 300 میلیون ریال صرفه جویی اقتصادی صورت گرفته است.

397201