شهرابی:

فرایند تدوین برنامه پنج ساله چهارم توسعه شهرداری تهران کلید خورد

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از آغاز فرایند تهیه و تدوین برنامه پنج ساله چهارم توسعه شهرداری تهران در راستای تحقق چشم انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام» خبر داد.
تصویر فرایند تدوین برنامه پنج ساله چهارم توسعه شهرداری تهران کلید خورد

به گزارش پرسون، نخستین نشست هم اندیشی تدوین برنامه پنج ساله چهارم توسعه شهرداری تهران با حضور شهرابی مدیرکل برنامه و بودجه، شیخ حسن مدیر دفتر پایش برنامه، کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد، رئیسی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، مدیران مرکز مطالعات در حوزه سیاستگذاری شهر و طرح و برنامه و... برگزار شد.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران در این نشست اظهار داشت: برنامه پنج ساله چهارم توسعه بر اساس ماموریت های شش گانه شهرداری تهران شامل حمل و نقل و ترافیک، توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری، خدمات شهری، اجتماعی و فرهنگی، ایمنی و مدیریت بحران و شهرسازی و معماری تدوین خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به سیاست های شورای شهر و شهرداری در تدوین برنامه چهارم توسعه گفت: در این راستا باید ضمن توجه به اسناد بالادست همچون بیانیه گام دوم انقلاب، چشم انداز 1404 کشور، طرح جامع شهر تهران، دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیاتی شهر و شهرداری، ارتباط برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران با برنامه 20 ساله کشور و برنامه هفتم توسعه کشور، برقراری ارتباط با سازمان برنامه و بودجه، تصویب چشم اندازهای شهر در شورای اسلامی شهر نیز مدنظر قرار گیرد.

شهرابی خاطرنشان ساخت: بناداریم در راستای افزایش قابلیت اجرایی برنامه توسعه چهارم از توان و تجربه درون سازمانی شهرداری تهران از جمله نمایندگان مناطق 22گانه و نواحی در کمیته های تخصصی تدوین برنامه بهره ببریم.

در ادامه، رییسی، آمادگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را برای تهیه اسناد پشتیبان، فراهم سازی زمینه برای ارتباط با نخبگان و مشورت علمی برای نحوه تدوین برنامه چهارم اعلام کرد.

در این نشست بر لزوم تهیه نظام نامه، مشخص شدن مدل برنامه، تعیین رویکرد تدوین برنامه، توجه به شاخص های قابل سنجش و قیاس، آسیب شناسی برنامه های توسعه گذشته برای بهره گیری از موارد قابل توجه، برقراری پیوند و تعامل کمیته های علمی مرکز مطالعات و اداره کل برنامه و بودجه برای هم افزایی بیشتر در پیشبرد برنامه، تاکید شد.

397173