در سال 1400 محقق شد؛

حمایت 93 هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی از تولید محصولات استراتژیک کشاورزی

بانک کشاورزی در سال 1400 بالغ بر 93 هزار میلیارد ریال تسهیلات در حمایت از تولید محصولات استراتژیک کشاورزی پرداخت کرده است.
تصویر حمایت 93 هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی از تولید محصولات استراتژیک کشاورزی

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، رشد 57 درصدی پرداخت تسهیلات تولید محصولات استراتژیک توسط بانک کشاورزی در سال 1400 نسبت به سال 1399 در راستای حمایت از تامین امنیت غذایی کشور، خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات محصولات استراتژیک کشاورزی نظیر گندم، جو، برنج، ذرت، چغندرقند و دانه های روغنی صورت گرفته است.

396881