تا سرتان بالای دار نرفته است، برای این مردم جبران کنید!

انتقاد عجیب و بی‌سابقه امین حیایی از مسئولان

انتقاد عجیب و بی‌سابقه امین حیایی را از مسئولان کشور ببینید.
تصویر انتقاد عجیب و بی‌سابقه امین حیایی از مسئولان

به گزارش پرسون، هشدار جدی و بی سابقه امین حیایی به تمام مسئولان کشور که دیدن و شنیدن آن را به همه توصیه می کنم!

وی گفت: تا سرتان بالای دار نرفته است، برای این مردم جبران کنید! مسئولان ما همه جا ادعای دینداری و خداداری می کنند، اما تنها کسی که نمی شناسند خدا است!

منبع: سلام نو

396740