انتصاب شبانه مشاور رئیس صدا و سیما!

محمدرضا جعفری جلوه مشاور رئیس سازمان صدا و سیما شد.
تصویر انتصاب شبانه مشاور رئیس صدا و سیما!

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی سازمان، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در حکمی محمدرضا جعفری جلوه را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

در حکم رئیس سازمان صدا و سیما خطاب به محمدرضا جعفری جلوه آمده است:

نظر به تجارب مفید و خدمات ماندگار سال‌های طولانی فعالیت در عرصه‌های مختلف رسانه ملی، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت «مشاور» خود منصوب می‌کنم.

رسانه ملی کماکان از دیدگاه‌ها و مشورت‌های ارزشمند جنابعالی بهره مند خواهد بود. دوام توفیقات شما را از پروردگار مسالت می‌کنم.

جعفری جلوه پیش از این عهده دار مدیریت شبکه دو سیما بود.

396717