افشاگری شبنم فرشادجو از فهرست متهمان به آزار در سینما

شبنم فرشادجو با انتشار پستی در اینستاگرامش از آزارگران جنسی پرده برداشت.
تصویر افشاگری شبنم فرشادجو از فهرست متهمان به آزار در سینما

به گزارش پرسون، شبنم فرشادجو با انتشار پستی در اینستاگرامش از ۵ نفر از اهالی سینما که متهم به آزار جنسی شده‌اند پرده برداشت. شبنم فرشادجو با انتشار عکس این افراد نوشت: « هرکسی این اشخاص رو دنبال میکنه در اینستاگرام لطفا من رو آنفـالو کنه.»

396674

مطالب مرتبط