جهش جدی در بیمه سلامت اتفاق افتاده است

رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی: جهش جدی در بیمه سلامت اتفاق افتاده است.
تصویر جهش جدی در بیمه سلامت اتفاق افتاده است

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی بیمه سلامت، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی: جهش جدی در بیمه سلامت اتفاق افتاده است. در تلاش هستیم که اگر کسی در تخت بیمارستان بستری شد و بیمه نبود، در همان بیمارستان بیمه شود.

به سمتی پیش می‌رویم که همه ایرانی‌ها بیمه شوند. همچنین مردم بتوانند دارو را به سهولت دریافت کنند.
امیدواریم با کمک معیشتی، مردم احساس سختی در معیشت نکنند. کاری که در زمینه درمان در حال انجام است از آرزوهای دولت‌ها بوده است.
داروهای کم یاب بودجه شان تامین شده است. برای ما مهم است که مردم احساس سختی نکنند.

396623