مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران:

بیش از 60 درصد پل های مکانیزه فعال و ایمن شدند

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از ساماندهی و ایمن‌سازی 60 درصد از پل‌های مکانیزه شهر تهران در سال جدید خبر دارد.
تصویر بیش از 60 درصد پل های مکانیزه فعال و ایمن شدند

به گزارش پرسون، رضا صیادی با اشاره به واگذاری پل‌های مکانیزه شهر تهران از ابتدای سال 1401 به سازمان زیباسازی، گفت: یکی از فعالیت‌های خدماتی سازمان زیباسازی شهر تهران به شهروندان در دوره جدید مدیریت شهری، ایجاد شرایط عبور و مرور کم خطر در فضای شهری است، ضمن آنکه آسایش و رفاه آنها در کنار فرهنگ‌سازی از اهدافی است که برای سازمان زیباسازی تعریف شده است.

وی افزود: در همین راستا راه‌اندازی و ساماندهی پل‌های مکانیزه عابر پیاده از ابتدای سال جاری به سازمان زیباسازی شهر تهران واگذار شده است و تلاش کردیم به سرعت شرایط ایمن‌سازی این پل‌ها را فراهم کنیم. بر همین اساس ضمن بررسی این پل‌های مکانیزه متوجه شدیم تنها 53 درصد از پل‌های مکانیزه شهر تهران فعال هستند و 47 درصد آنها خاموش و در شرایط غیرقابل

استفاده به سر می‌برند. نکته دیگر اینکه از 53 درصد پل های فعال نیز 43 درصد در شرایط غیر ایمن به سرویس دهی مشغول بودند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تصریح کرد: در یک ماه و نیم گذشته تلاش کردیم با ایمن سازی پل های روشن به تعداد پل های مکانیزه فعال و ایمن اضافه کنیم. براساس آمار موجود

در نیمه اردیبهشت ماه، 64 درصد پل ها فعال است که از این تعداد نزدیک به 4 درصد ایمنی کافی برای ادامه فعالیت ندارند.

صیادی ادامه داد: به منظور ایمن‌سازی و ساماندهی دستور خاموش شدن پل های غیر ایمن تا زمان تکمیل پروسه ایمن سازی آنها صادر شده است.

396479