مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید شعبه 15 آبان بیمه ایران برگزار شد

آیین معارفه علیرضا عموزادی خلیلی، سرپرست جدید و تودیع محمد حسین ملکی مدیر سابق شعبه 15 آبان با حضور عبدالصمد خدامی سرپرست معاونت حقوقی و هماهنگی امور استانها، شعب و نمایندگی ها، جمشید جنگ آرا سرپرست اداره کل حراس ، منصور امیری سرپرست اداره کل هماهنگی امور شعب و استانها به همراه معاونین و همکاران شعبه برگزار شد.
تصویر مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید شعبه 15 آبان بیمه ایران برگزار شد

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی بیمه ایران در این مراسم، خدامی با اشاره به اهمیت وجایگاه شعبه پانزده آبان به عنوان تنها شعبه تخصصی شرکتهای نمایندگی و پرتفوی مناسب شعبه، برای عموزادی خلیلی آرزوی توفیق و سربلندی نمود.

در ادامه امیری با تبیین عملکرد مثبت شعبه در دو سال اخیر از ملکی، مدیر سابق شعبه 15 آبان تقدیر نمود. جنگ آرا نیز با اشاره به جایگاه مهم اخلاق و سلامت اداری، شرکت سهامی بیمه ایران را یکی از شاخص ترین دستگاههای دولتی در خصوص اخلاق مداری و سلامت خواند.

396339