گریه های «ابرو گوندش» برای شوهر ایرانی اش

شبکه استار ترکیه که هر ساله مسابقه «صدای برتر ترکیه» را پخش می کند، در نخستین قسمت امسال خود با «ابرو» خواننده و همسر رضا ضراب در مورد حوادث اخیر گفت و گوی کوتاهی داشت.
تصویر گریه های «ابرو گوندش» برای شوهر ایرانی اش

به گزارش پرسون، «ابرو گوندش» که یکی از 4 داور این مسابقه است، در پاسخ به سوال مجری که خواستار توضیح در مورد حوادث اخیر و بازداشت همسرش بوده بود، با چشمانی پر از اشک واندوهی فراوان گفت: «رضا» همسر من و پدر فرزندم است.

ما با عشق با هم ازدواج کردیم. همان گونه که سالها پیش بیماری سختی را پشت سر گذاشتم میگویم که از پس هر تاریکی صبحی هست و من به آن صبح امیدوارم.

پس از این اظهار نظر وی، جمعیت حاضر به تشویق «ابرو» پرداختند.

وی ادامه داد که من قبل از ازدواج هم خواننده بودم بعد از ازدواج هم به کارم ادامه دادم و همچنان هم – حتی با وجود اتفاقات اخیر – این کار را ادامه خواهم داد.

سپس مجری گفت ما سعی خواهیم کرد با فضای برنامه و شوخی اندوه تو را کم کنیم.

قابل ذکر است، رضا ضراب تاجر ایرانی و شریک تجاری بابک زنجانی که توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است، دولت این کشور را در آستانه انتخابات با بزرگترین فساد مالی تاریخ خود روبرو کرده است.

24 نفر دیگر از جمله پسر معمر گولر وزیر کشور ترکیه ، پسر ظفر چاقلایان وزیر اقتصاد و رئیس بانک دولتی « هالکبانک » در ارتباط با رسوایی مالی گسترده در این کشور بازداشت شده اند.

اردوغان تحقیقات درباره فساد مالی در این کشور را یک توطئه خارجی با هدف ضربه زدن به دولت در آستانه انتخابات محلی ماه مارس توصیف کرده است.

اردوغان «گروه های بین المللی» و «‌ائتلاف های تاریکی» را محکوم و اعلام کرد این گروه ها ترکیه را گرفتار یک رسوایی مالی کرده اند.

منبع: وقت صبح

396300