پاسخ عزیزی‌خادم به کمیته اخلاق: دلم خواست!

تصویر پاسخ عزیزی‌خادم به کمیته اخلاق: دلم خواست!

به گزارش پرسون، عزیزی‌خادم در جلسه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پاسخ‌گوی اتهاماتش خواهد بود! خبری که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

394892