قیمت این محصول ایران خودرو در بازار عجیب شد!

افزایش ۱۱ میلیون تومانی خودروی تارا اتوماتیک تنها در یک روز، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی شد.
تصویر قیمت این محصول ایران خودرو در بازار عجیب شد!

به گزارش پرسون، در میان نوسان قیمت خودرو های مختلف در بازار، افزایش ۱۱ میلیون تومانی خودروی تارا اتوماتیک تنها در یک روز، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی شد.

393672