ببینید گرانی نخود با مردم چه کرد؟!

تصویر ببینید گرانی نخود با مردم چه کرد؟!

به گزارش پرسون، قیمت نخود در بازار نسبت به سال گذشته ۲۸۳ درصد افزایش پیدا کرده است...مهدی عزیزی با انتشار کارتونی در خبرآنلاین به این موضوع پرداخت.

393119