پشت‌پرده داوری در فوتبال ایران!تصویر پشت‌پرده داوری در فوتبال ایران!

به گزارش پرسون، روزنامه خبرورزشی با انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد، به حواشی داوری دیدار های اخیر در فوتبال کشور که با اعتراضات مخاطبان فوتبال و باشگاه‌های مختلف همراه شده، پرداخت.

392723