پاسخ جنجالی فرماندار رفسنجان به خبرنگار: «تکرار کنی توی دهنت می‌زنم»!

فرماندار رفسنجان در پاسخ به یک خبرنگار درباره طرح انتقال آب این‌گونه پاسخ می‌دهد.

به گزارش پرسون، پورمحمدی فرماندار رفسنجان در پاسخ به یک خبرنگار درباره طرح انتقال آب این‌گونه پاسخ می‌دهد.

ویدیویی از این جلسه را ببینید.

منبع: خبرفوری

385607