این استان ها درگیر برف و بارش می شوند

فعالیت سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشور فعال می شود.
تصویر این استان ها درگیر برف و بارش می شوند

به گزارش پرسون، فعالیت سامانه بارشی استان‌های واقع در راستای زاگرس مرکزی و شمالی، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال شرق و همچنین مناطقی از شمال استان‌های فارس و بوشهر را فرا می‌گیرد.

دمای هوا تا جمعه در غرب، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و شرق سواحل دریای خزر بین ۴ تا ۶ درجه درجه کاهش می‌یابد.

382000