زلزله در بوشهر

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر بندر کنگان در بوشهر را لرزاند.
تصویر زلزله در بوشهر

به گزارش پرسون، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ در مقیاس ریشتر در ساعت ۱۶:۱۹:۴۲ (وقت محلی - تهران) بندرکنگان در بوشهر را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۴ کیلومتری زمین بود.

381112