علی عسکری بعد از حواشی اخیر استعفا داد!

تصویر علی عسکری بعد از حواشی اخیر استعفا داد!

به گزارش پرسون، علی عسکری که اخیرا به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس انتخاب شده بود، نیامده از سمتش استعفا داد.

علی عسکری در نامه ای به هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس ضمن تشکر از اعتماد آنان اعلام کرده در احترام به افکار عمومی، از پدیرش مسئولیت مدیر عاملی انصراف داده است.

379943