نادری در توئیتی نوشت:

لورفتن اطلاعات داوطلبان از ‎سازمان سنجش در عصر ارتباطات

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در توئیتی به موضوع تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموش کشور اشاره کرد.
تصویر لورفتن اطلاعات داوطلبان از ‎سازمان سنجش در عصر ارتباطات

به گزارش پرسون، احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و نایب رئیس کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

‏در عصری که اطلاعات به مثابه ثروت به شمار می رود، در یک ماه اخیر دوبار شاهد لورفتن اطلاعات داوطلبان از ‎سازمان سنجش هستیم(ارشد و دکتری). چندبار تذکر داده بودم. در صحن علنی هم فریاد زدم، اما گوش شنوایی برای جلوگیری از این امر وجود نداشت.
این بار کوتاه نخواهم آمد.

تحقیق و تفحص....

378683