سروده جدید شاعر نامی کشور

محمدعلی یوسفی از شاعران کشورمان به مناسبت فرارسیدن حماسه روز ۹ دی، «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» شعر جدیدی سرود.
تصویر سروده جدید شاعر نامی کشور

به گزارش پرسون، محمدعلی یوسفی از شاعران کشورمان به مناسبت فرارسیدن حماسه روز ۹ دی، «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» شعر جدیدی با عنوان «بصیرت» سرود. متن کامل این شعر به شرح زیر است:

چشم سر را گر ببندی، چشم دل را واکنی
می‌توانی با بصیرت راه را پیدا کنی

می‌توانی دشمنان را نا امید از خود کنی
باطل از نقش و حضورت نقشه آن‌ها کنی

می‌توانی با تمام زیرکی و عاقلی
دشمن بد طینت و بد ذات را رسوا کنی

می‌توانی بر نفاق و بر ریا غالب شوی
گر درون جان خود پر جلوه و زیبا کنی

می‌توانی حق و باطل را شناسایی کنی
گر زبان عقل را در جان خود گویا کنی

می‌توانی چشم‌های فتنه را در آوری
چشم دل را گر به روی راه حق بینا کنی

می‌توانی از میان فتنه سالم رد شوی
از بصیرت محفلی گر در دلت بر پا کنی

می‌توانی با بصیرت در دل و در روح خود
خانه‌ای برپا نمایی و در آن مأوا کنی

می‌توانی بگذری امروز از هر انحراف
روشن از امروز خود تا جاده فردا کنی

می‌توانی سد کنی راه نفوذ شرق و غرب
اقتدا گر بر امیر و رهبری دانا کنی

می‌توانی در مسیر عاشقی رهرو شوی
نور علم و معرفت گر در دل شیدا کنی

می‌توانی با بصیرت باشی و ژرفا نگر
در تمام لحظه‌ها گر از خدا پروا کنی

منبع: فارس

378037