پنجره مخصوص باشگاه‌های ایرانی رسید!

تصویر پنجره مخصوص باشگاه‌های ایرانی رسید!

به گزارش پرسون، مشکل شکایت‌های مالی متعدد و باز و بسته شدن مستمر پنجره نقل و انتقالاتی برخی باشگاه ها، سوژه انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی شد.

377876