نماینده مجلس تزریقی لو رفت!

تصویر نماینده مجلس تزریقی لو رفت!

به گزارش پرسون، سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس گفته که در دوره هشتم نماینده مجلسی داشتیم که اعتیاد داشت و تزریق می‌کرد! برای استخدام در هر شرکتی تست عدم اعتیاد می‌گیرند، چرا در مجلس تست اعتیاد نمی‌گیرند؟ این موضوع سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

377332