اتفاق عجیب در معارفه مدیرعامل جدید!

تصویر اتفاق عجیب در معارفه مدیرعامل جدید!

به گزارش پرسون، یک رسانه خبر داد در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت دخانیات ایران به هر خبرنگار حاضر در مراسم یک باکس سیگار بهمن اهدا شده است! موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

375083