توصیه دکتر رامبد جوان برای فقرا!

تصویر توصیه دکتر رامبد جوان برای فقرا!

به گزارش پرسون، حسین نقیب با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به اظهارات جنجالی اخیر رامبد جوان در یک ویدئوی تبلیغاتی که در آن توصیه کرده برای مقابله با فقر و گرانی از رژیم غذایی استفاده کنید، واکنش نشان داد.

373544