علی کریمی خواهان مجازات عزیزی خادم شد

علی کریمی در جدیدترین استوری خود در اینستاگرام خواستار مجازات عزیزی خادم شد.
تصویر علی کریمی خواهان مجازات عزیزی خادم شد

به گزارش پرسون، علی کریمی که در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کرده بود در همان دور نخست کمترین رای را آورد و از گردونه انتخابات حذف شد. او از همان روز از عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون وعده‌هایش را مطالبه کرد و در نقش منتقد او ظاهر شد. علی کریمی در جدیدترین استوری خود خواهان مجازات عزیزی خادم شد و کنایه‌ای هم به علی خطیر زد.

5631818

منبع: خبر آنلاین

372873