واکنش علیرضا قزوه به انتصابات فامیلی در دولت!

تصویر واکنش علیرضا قزوه به انتصابات فامیلی در دولت!

به گزارش پرسون، علیرضا قزوه با انتشار طنزی در صفحه شخصی خود در توئیتر به ماجرای جنجالی انتصابات فامیلی در دولت واکنش نشان داد.

371712