ارزش سهام عدالت در هفته آخر مهر ماه

سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، 94 هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت یک میلیونی 176 هزار تومان در هفته آخر مهر افت کرد.
تصویر ارزش سهام عدالت در هفته آخر مهر ماه

به گزارش پرسون، شنبه (۲۴ مهر ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۴۰ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحدی قرار گرفت. در پایان هفته کاری چهارشنبه (۲۸ مهر ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از ۱۳ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحدی قرار گرفت و هفته ای تقریبا نوسانی را به اتمام رساند.

ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۳۵۳ هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان رسید. در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٣ میلیون و ٢۵٩ هزار تومان، ٢۴ میلیون و ٩٧۶هزار تومان رسید.

بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، 94 هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت یک میلیونی 176 هزار تومان در این هفته افت کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

366927