افت ارزش سهام عدالت

امروز ارزش سهام عدالت اندکی کاهش یافت.
تصویر افت ارزش سهام عدالت

به گزارش پرسون، در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ١.۴درصد کاهش یافت.

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢ هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٣ میلیون و ٣٣ هزار تومان، ٢۴ میلیون و ۵۵١ هزار تومان و ١٢ میلیون و ٨٣ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ٨٢٠ هزار تومان رسیده است.

منبع: اقتصادآنلاین

365344