تبریک رسانه پرسون در پی تاریخ سازی محمدرضا گرایی

تصویر تبریک رسانه پرسون در پی تاریخ سازی محمدرضا گرایی

کسب مدال طلا و تاریخ سازی توسط پهلوان محمدرضا گرایی در کشتی فرنگی را به خانواده عزیز ایشان و مردم عزیز ایران تبریک می‌گوییم.

رسانه پرسون

364788