مقصد چهاردهمین نامه رئیس دیوان محاسبات روی میز وزیر دادگستری

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نامه از وزیر دادگستری، حواست تا تحقق موارد محقق نشده وزارت دادگستری را در دستور کار قرار دهد
تصویر مقصد چهاردهمین نامه رئیس دیوان محاسبات روی میز وزیر دادگستری

به گزارش پرسون، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه سلسله نامه نگاری‌ها جهت تحقق موارد قانونی مغفول مانده در وزارتخانه‌ها، چهاردهمین نامه فنی خود را خطاب به سکاندار وزارت دادگستری صادر کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات در این نامه با تاکید بر لزوم تهیه و تدوین سازوکارهای حقوقی به منظور حمایت بیش از پیش از سرمایه گذاران و حقوق مالکین، اصلاح نظام رسیدگی قضایی را خواستار شد.

بذرپاش در این نامه، از وزیر دادگستری خواسته است تا تحقق موارد محقق نشده ذیل را در دستور کار قرار دهد:

- ضرورت تسریع در روند تأسیس دادگاه‌های تجاری

- تدوین روزآمد سازوکارهای حمایت‌های حقوقی از مالکین و سرمایه گذاران

- اصلاح و به‌روزرسانی ساختار اجرایی نظام حقوق مالکیت فکری در کشور

- توجه به لزوم بازتعریف نظام رسیدگی قضایی کشور

در پایان، تاکید شده است که مبنای رسیدگی مالی، رعایت و عملکرد توسط دیوان محاسبات کشور، موارد مندرج در این نامه و اسناد و قوانین بالادستی خواهد بود.

منبع :مهر

364115