3 درخواست وزیر اقتصاد از رئیس کل جدید بانک مرکزی

وزیر اقتصاد برای رئیس کل جدید بانک مرکزی در مسئولیت‌ حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت موثر بر شبکه بانکی، آرزوی توفیق کرد.
تصویر 3 درخواست وزیر اقتصاد از رئیس کل جدید بانک مرکزی

به گزارش پرسون، سید احسان خاندوزی پس از انتصاب علی صالح آبادی به سمت رئیس کل بانک مرکزی نوشت:

با رای امروز هیات دولت علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی تعیین شد. برای ایشان در مسئولیت حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت موثر بر شبکه بانکی، آرزوی توفیق روزافزون دارم.

طبق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، رای هیات وزیران و حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شود.

منبع: فارس

364079