رویارویی کشتی آزاد ایران با آزادکاران آمریکا

رئیس فدراسیون کشتی آمریکا طی دعوتنامه‌ای از تیم ملی کشتی آزاد ایران برای مسابقه در این کشور دعوت کرد.
تصویر رویارویی کشتی آزاد ایران با آزادکاران آمریکا

به گزارش پرسون، در جریان رقابت های کشتی قهرمانی جهان علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و بروس بومگارتنر رئیس فدراسیون کشتی آمریکا با یکدیگر دیدار کردند.

رئیس فدراسیون کشتی آمریکا طی دعوتنامه ای رسمی که به علیرضا دبیر داد، از تیم کشتی آزاد ایران دعوت کرد تا مقابل تیم کشتی آمریکا قرار گیرد.

بر این اساس این دیدار تیم به تیم قرار است اسفندماه سال جاری در شهر دالاس برگزار شود.

منبع: فارس

364062