علی دایی در بیمارستان بستری شد

علی دایی برای انجام عمل جراحی در بیمارستان بستری شد.
تصویر علی دایی در بیمارستان بستری شد

به گزارش پرسون، علی دایی اسطوره فوتبال ایران برای انجام عمل جراحی در بیمارستان نیکان بستری شده است.

آنطور که از اطرافیان دایی نقل شده، او شب گذشته برای عمل جراحی کیسه صفرا در بیمارستان نیکان بستری شده است.

364019