تروریسم نباید با هیچ مذهب، ملیت، تمدن یا گروه قومی‌ای گره زده شود

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل با اشاره به تاکید جنبش عدم تعهد بر اهمیت انعقاد کنوانسیون جامع برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مسئولیت کشورهای عضو در اجرای استراتژی مبارزه با تروریسم را یادآور شد.
تصویر تروریسم نباید با هیچ مذهب، ملیت، تمدن یا گروه قومی‌ای گره زده شود

به گزارش پرسون، زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل طی سخنانی از طرف جنبش عدم تعهد تحت دستورکار «تدابیر برای امحای تروریسم بین‌المللی»، در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: جنبش عدم تعهد، تروریسم را در همه اشکال و مظاهر آن، از جمله تروریسم دولتی محکوم و رد کرده و مجددا حمایت خود را از مفاد مندرج در قطعنامه ۴۶.۵۱ مجمع عمومی ۹ دسامبر ۱۹۹۱ و سایر قطعنامه های مربوط سازمان ملل در مورد مشروعیت مبارزات مردم تحت سلطه و اشغال خارجی برای آزادی و اعمال حق تعیین سرنوشت را اعلام می‌کند.

وی افزود: جنبش عدم تعهد با تأیید مجدد این نکته که اقدامات تروریستی نقض آشکار قوانین بین‌المللی، از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، به ویژه حق حیات است و منجر به عدم برخورداری کامل حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم می شود، این نوع اعمال را به مثابه به خطر انداختن تمامیت ارضی و ثبات دولت‌ها و همچنین امنیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌داند که ثبات ملتها و اساس جوامع را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای نامطلوبی بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی گذاشته و باعث تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و اقتصادی دولت‌ها می‌شود.

ارشادی اضافه کرد: جنبش عدم تعهد تاکید مجدد خود را بر احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی همه کشورها برطبق منشور سازمان ملل متحد اعلام می کند.

نماینده ایران خاطرنشان کرد: جنبش عدم تعهد تاکید می کند که تروریسم را نباید با مبارزه مشروع مردم تحت سلطه استعمارگران یا بیگانگان و اشغال خارجی برای تعیین سرنوشت خود و رهایی ملی یکسان تصور کرد. جنبش عدم تعهد تاکید می‌کند سرکوب مردم تحت اشغال خارجی همچنان باید به عنوان شدیدترین شکل تروریسم شناخته شود و استفاده از قدرت دولتی برای سرکوب و خشونت علیه مردمی که علیه اشغالگران خارجی برای رسیدن به حق مسلم خود مبارزه می کنند محکوم شود.

این دیپلمات ایرانی تصریح کرد: تروریسم نمی تواند و نباید با هیچ مذهب، ملیت، تمدن یا گروه قومی مرتبط باشد و گره زده شود و از آن برای توجیه تروریسم یا اقدامات ضد تروریسم که شامل دخالت در حریم خصوصی افراد است استفاده شود.

ارشادی خاطرنشان کرد: جنبش عدم تعهد با آگاهی از لزوم اتخاذ تدابیر سریع و موثر برای از بین بردن تروریسم بین المللی، از همه دولت‌ها طبق منشور سازمان ملل متحد، می خواهد تا به تعهدات خود در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مبارزه با تروریسم، از جمله پیگرد یا در صورت لزوم استرداد عاملان اقدامات تروریستی عمل کند.

نماینده ایران در سازمان ملل عنوان کرد: جنبش عدم تعهد استفاده یا تهدید به استفاده از زور، تحمیل یا تهدید به اعمال، توسط هر کشوری علیه هر کشور عضو عدم تعهد به بهانه مبارزه با تروریسم یا برای تعقیب اهداف سیاسی خود را رد می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، جنبش عدم تعهد تهیه فهرستهای یکجانبه از سوی برخی از دولت‌ها علیه سایر دولت‌ها مبنی بر اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و آن را ناسازگار با قوانین بین‌المللی می داند، ضمن اینکه به نوبه خود نوعی تروریسم روانی و سیاسی را شکل می‌دهد.

ارشادی افزود: جنبش عدم تعهد بر آثار منفی تحریم‌های یکجانبه علیه کشورها در مبارزه با تروریسم تاکید و آن را محکوم می‌کند.

وی همچنین عنوان کرد: جنبش عدم تعهد نگرانی خود را از تفسیر خودسرانه و ارائه نادرست از ادیان توسط گروه های تروریستی برای توجیه تروریسم در همه اشکال و جلوه های آن و همچنین افراط گرایی خشونت آمیز منجر به تروریسم اعلام می کند.

ارشادی اضافه کرد: جنبش عدم تعهد از همه کشورها می خواهد تا ضمن مقابله با تروریسم به حقوق بشر و آزادی های اساسی احترام بگذارند و بر تعهد خود در این زمینه برای جلوگیری از نقض حقوق بشر مطابق با حاکمیت قانون و تعهد خود بر اساس قوانین بین‌المللی، به ویژه حقوق بین‌الملل بشر تأکید کنند.

وی بیان کرد: جنبش عدم تعهد بار دیگر خواستار برگزاری کنفرانس بین المللی تحت حمایت سازمان ملل متحد برای سازماندهی مشترک جامعه بین‌المللی در قبال تروریسم در همه اشکال و جلوه‌های آن از جمله شناسایی علل اصلی آن است.

نماینده ایران ادامه داد: جنبش عدم تعهد بر اهمیت انعقاد یک کنوانسیون جامع برای مبارزه با تروریسم بین المللی تاکید کرده و همچنین مسئولیت اصلی کشورهای عضو در اجرای استراتژی مبارزه با تروریسم را یادآور می‌شود.

ارشادی همچنین گفت که جنبش عدم تعهد از برگزاری اولین کنگره جهانی قربانیان تروریسم که قرار است توسط سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شود استقبال می‌کند.

منبع : ایلنا

364012