مدیر عامل شرکت مخابرات منطقه فارس:

به‌زودی پائین بودن سرعت اینترنت در شیراز برطرف می‌شود

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه استان فارس گفت: برای افزایش سرعت اینترنت، 99 سایت جدید در ابتدای سال آینده در شیراز راه‌اندازی می‌شود.
تصویر به‌زودی پائین بودن سرعت اینترنت در شیراز برطرف می‌شود

به گزارش پرسون فارس، فرشید ایزدی مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه فارس در نشست خبری اظهارداشت: با راه‌اندازی سایت، مشکل پائین بودن سرعت اینترنت در شهرک گلستان، خیابان شهید آقایی، 2 منطقه در بلوار مدرس، شبان، کوهسار مهدی و دیگر مناطق که با کاهش سرعت اینترنت روبه‎رو هستند برطرف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه درخواست‌ها در استان فارس مبنی برافزایش سرعت اینترنت که روبه افزایش است، گفت: دسترسی به آموزش در فضای مجازی به‌ویژه در ابتدای مهرماه سال جاری موجب شده که بار ترافیک چند برابر گردد و درنتیجه خدمات آن‌گونه که شایسته است به هم استانی‌ها ارائه نشود.

این مسئول اضافه کرد: در طی 3 سال گذشته تعداد 472 سایت در این استان ارتقاءیافته و از این تعداد 82 سایت مربوط به شهر شیراز و مابقی در دیگر شهرستان‌ها بوده است.

ایزدی با تأکید بر اینکه مجهز شدن سایت به تکنولوژی ، برد ارسال کاهش‌یافته و سپس دسترسی به دیتا دچار مشکل می‌شود و در این راستا فضای خالی نیاز به راه‌اندازی سایت بیشتری است، خاطرنشان کرد: برای تسریع خدمات مخابراتی، تبدیل 177 سایت به «4G» که از این تعداد 44 سایت جدید در شیراز و مابقی در استان‌ها عملیاتی و اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه استان فارس، در مورد مقابله با تشعشات ناشی از دکل‌ها و دیگر موارد مخابراتی تصریح کرد: برای مقابله با تشعشات، 18 ایستگاه ثابت به‌صورت 24 ساعته در حال رصد و بررسی هستند و در این مورد وقوع چنین تشعشاتی در سطح شیراز کمتر از شاخص‌های موجود است.

363912