تبریک رسانه پرسون به مناسبت روز نیروی انتظامی

تصویر تبریک رسانه پرسون به مناسبت روز نیروی انتظامی

ای سبزپوشان سپید دل ای حماسه سازان پیروز

ای سنگرداران همیشه بیدار ای نشان های سرافرازی بر دوش

آرامش شهرهامان نشان از سبزی نام و یاد شماست

هفته نیروی انتظامی مبارک باد.

رسانه پرسون

363892

مطالب مرتبط