نوروزی:

برگ سبز خودرو سند رسمی است + فیلم

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: هیچ جای قانون مطلبی مبنی بر اجبار ثبت اموال منقول در دفترخانه نیامده است.

363860