تندیس زرین مشتری مداری به شرکت بیمه تجارت‌ نو رسید

شرکت بیمه تجارت‌ نو، در راستای ارائه خدمات ارزنده و توجه ویژه به امرمشتری مداری در هشتمین اجلاس سراسری مدیریت مشتری مدار با محوریت رضایتمندی مشتری در دوران کرونا و پسا کرونا، تندیس زرین دریافت کرد.
تصویر تندیس زرین مشتری مداری به شرکت بیمه تجارت‌ نو رسید

به گزارش پرسون، هشتمین اجلاس سراسری مدیریت مشتری مدار با محوریت رضایتمندی مشتری در دوران کرونا و پسا کرونا روز 11مهر سالجاری و در مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و با حضور شرکت های بزرگی چون فولاد خوزستان برگزار شد.

مشتری مداری و ارائه خدمات به موقع و مناسب، همواره یکی از شعارهای اصلی شرکت بیمه تجارت‌ نو بوده که در این سال ها، همواره به آن پایبند بوده است.

363728