طی ابلاغ بانک مرکزی؛

مهلت ثبت‌نام تسهیلات کمک ودیعه مسکن تمدید شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ ای تمدید مهلت ثبت‌ نام و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن را به بانک‌ های عامل ابلاغ کرد.
تصویر مهلت ثبت‌نام تسهیلات کمک ودیعه مسکن تمدید شد

به گزارش پرسون، در متن این بخشنامه آمده است:

پیرو نامه شماره 00/88500 مورخ 1400/03/26 بدوین وسیله بند (۶) از مصوبات هشتاد و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/07/03 به شرح زیر ابلاغ می شود:

مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن (موضوع بند (۱) مصوبه جلسه ۷۲ ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/22) تا پایان آذر ماه تمدید می شود. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.

363723