به این شرط وام مسکن جدید دریافت کنید!

یک کارشناس پولی و بانکی گفت: وام فرزند سوم در سه بخش ودیعه، ساخت و یا خرید مسکن تعلق می‌گیرد.
تصویر به این شرط وام مسکن جدید دریافت کنید!

به گزارش پرسون، مرادی کارشناس پولی و بانکی توضیح داد: سقف این وام تا ۱۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن ۲۰ ساله است. دو شرط اصلی دریافت وام فرزند سوم این است که خانوار فاقد مسکن و فرزند سوم متولد سال ۹۹ به بعد باشد.

وی ادامه داد: کارمزد وام فرزند سوم ۴درصد تعیین شده است تسهیلات یکی از وام‌های مسکن با عنوان وام ۴۸۰ میلیونی خرید مسکن به زوجین تازه ازدواج کرده تعلق می گیرد. هر یک از زوجین در وام ۴۸۰میلیونی مسکن می‌توانند ۲۰۰ میلیون تومان وام بگیرند.

363711