برنامه رقابت های لیگ برتر فوتبال اعلام شد

برنامه مسابقات 5 هفته اول لیگ برتر فوتبال فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.
تصویر برنامه رقابت های لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش پرسون، به دلیل آماده نبودن ورزشگاه های برخی از استان ها، ساعت و مکان برگزاری مسابقات لیگ دسته اول هنوز اعلام نشده است.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته اول:
شنبه ۲۴ مهر
مس شهر بابک - پارس جنوبی جم بوشهر
ملوان بندر انزلی - آرمان گهر سیرجان
سایپا تهران- استقلال خوزستان
خیبر خرم آباد- شهرداری آستارا

یکشنبه ۲۵ مهر
ماشین سازی تبریز- شهرداری همدان
استقلال ملاثانی- رایکا بابل
شاهین شهرداری بوشهر - قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه – ویستا توربین تهران
بادران تهران - مس کرمان

هفته دوم
شنبه اول آبان
مس کرمان - مس شهر بابک
پارس جنوبی جم بوشهر- خیبر خرم آباد
شهرداری آستارا -خوشه طلایی ساوه
استقلال خوزستان- بادران تهران
قشقایی شیراز- سایپا تهران
ویستا توربین تهران – استقلال ملاثانی
شهرداری همدان- ملوان بندر انزلی
آرمان گهر سیرجان - شاهین شهرداری بوشهر
رایکا بابل - ماشین سازی تبریز

هفته سوم:
یکشنبه ۹ آبان
استقلال ملاثانی- پارس جنوبی جم بوشهر
خوشه طلایی ساوه- مس شهر بابک
آرمان گهر سیرجان - شهرداری همدان
شاهین شهرداری بوشهر - رایکا بابل
ملوان بندر انزلی - قشقایی شیراز
بادران تهران – ویستا توربین تهران
خیبر خرم آباد - استقلال خوزستان
سایپا تهران- مس کرمان
ماشین سازی تبریز - شهرداری آستارا

هفته چهارم
شنبه ۱۵ آبان
استقلال خوزستان- آرمان گهر سیرجان
مس شهر بابک- خیبر خرم آباد
پارس جنوبی جم بوشهر- خوشه طلایی ساوه
شهرداری آستارا - بادران تهران
ویستا توربین تهران - سایپا تهران
قشقایی شیراز- استقلال ملاثانی
رایکا بابل - ملوان بندر انزلی
شهرداری همدان- شاهین شهرداری بوشهر
مس کرمان - ماشین سازی تبریز

هفته پنجم
جمعه ۲۱ آبان
ملوان بندر انزلی - پارس جنوبی جم بوشهر
بادران تهران – مس شهر بابک
سایپا تهران- خیبر خرم آباد
شهرداری همدان - رایکا بابل
ماشین سازی تبریز - قشقایی شیراز
آرمان گهر سیرجان - ویستا توربین تهران
استقلال ملاثانی - استقلال خوزستان
خوشه طلایی ساوه - مس کرمان
شاهین شهرداری بوشهر- شهرداری آستارا

منبع: فارس

363594