جلسه معارفه رئیس شعبه تبریز بیمه آرمان برگزار گردید

جلسه معارفه رئیس شعبه تبریز بیمه آرمان روز ۱۰ مهر ماه برگزار گردید.
تصویر جلسه معارفه رئیس شعبه تبریز بیمه آرمان برگزار گردید

به گزارش پرسون، فاطمی نامیر به عنوان سرپرست شعبه تبریز بیمه آرمان منصوب شد تا با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند در جهت پیشبرد اهداف شرکت بیمه آرمان، انجام وظیفه نماید.جلسه معارفه ایشان دهم مهر ماه در محل شعبه این شرکت برگزار گردید.

مهدی رشید پور مدیر امور شعب و توسعه شبکه فروش بیمه آرمان در این بازدید، ضمن معرفی آقای فاطپی نامیر به عنوان سرپرست جدید، در جلسه با نمایندگان و پرسنل شعبه تبریز به بررسی مشکلات و پیگیری امور آن شعبه پرداخت و راهکارهایی برای پیشبرد فروش در این جلسه ارائه کرد.

363574