دلار در صرافی ها چند به فروش می رسد؟

قیمت هر دلار آمریکا در صرافی های بانکی برای فروش به ٢٧ هزار و ۵۴١ تومان رسید.
تصویر دلار در صرافی ها چند به فروش می رسد؟

به گزارش پرسون، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز یکشنبه ١١ مهر ١۴٠٠ در صرافی‌های بانکی برای فروش به ٢٧ هزار و ۵۴١ تومان رسید. امروز صرافی‌ها هر دلار را ٢۶ هزار و ٩٩۶ تومان خریداری می‌کنند.

امروز همچنین قیمت خرید یورو در صرافی‌های بانکی ٣١ هزار و ۵٣٣ تومان و قیمت فروش آن ٣٢ هزار و ١٧٠ تومان است.

منبع: ایسنا

363484