حدیث روز؛

سه نوع خیرخواهی خداوند برای بندگان

نبی مکرم اسلام (ص) در روایتی، به سه نوع خیرخواهی خدای متعال برای بندگان اشاره کرده‌اند.

تصویر سه نوع خیرخواهی خداوند برای بندگان

به گزارش پرسون، روایت زیر را از کتاب «کنز العمّال» بخوانید.

نبی مکرم اسلام (ص):

اِذا اَرادَ اللّه ُ بِعَبْدٍ خَیْرا، فَقَّهَهُ فِی الدّینِ وَ زَهَّدَهُ فِی الدُّنْیا وَ بَصَّرَهُ عُیوبَهُ.

خداوند چون خیر بنده ای را بخواهد، به او فهم دین می دهد و او را به دنیا، بی رغبت می گرداند و به عیوبش، آگاهش می سازد.

منبع: حوزه

363307