کیفیت هوای تهران «قابل قبول» است

کیفیت هوای شهر تهران در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
تصویر کیفیت هوای تهران «قابل قبول» است

به گزارش پرسون، در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص 69 در وضعیت قابل قبول قرار دارد و طبق پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوا، روز آینده نیز همین وضعیت در تهران حاکم خواهد بود.

بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در شهر تهران، کیفیت هوا در 6 ماهه نخست سال جاری 2 روز درشرایط پاک، 152 روز در شرایط قابل قبول، 31 روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز در شرایط ناسالم برای همه اقشار قرار گرفته است.

بر این اساس حدود 1 درصد روزها در شرایط پاک، 82 درصد در شرایط قابل قبول و 17 درصد در شرایط نامطلوب برای هوای شهر تهران بود و این در حالی است که در مدت مابه طی سال 1399، 15 روز شرایط پاک، 128 روز شرایط قابل قبول 41 روز شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و 2 روز ناسالم برای همه اقشار ثبت شده بود.

در حال حاضر دمای هوای تهران 31 درجه سانتیگراد است و طبق پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوا، کمینه دما در روز آینده 20 درجه و بیشینه دما 31 درجه خواهد بود.

منبع: تسنیم

352060