ضربه وزارت اطلاعات به یک تیم تروریستی

یک تیم تروریستی وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم شناسایی شد و مورد ضربه وزارت اطلاعات قرار گرفت.
تصویر ضربه وزارت اطلاعات به یک تیم تروریستی

به گزارش پرسون، با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) یک تیم تروریستی وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم، شناسایی شد و مورد ضربه قرار گرفت.

این تیم تروریستی که در تلاش بود علیه برخی از مراکز حساس و حیاتی کشور اقدام ایذایی و تروریستی را فراهم نماید؛ با اقدام وزارت اطلاعات متلاشی شد.

روابط عمومی وزارت اطلاعات نوشته است: اطلاعات تکمیلی در آینده نزدیک به استحضار مردم شریف ایران رسانده خواهد شد.

منبع: تسنیم

350025